Agrártámogatások előfinanszírozása

Miért előnyös a konstrukció?

Azért, mert

-          az igényelt kölcsönösszeg szabadon felhasználható,
-          nincs szükség tárgyi fedezetre,
-          a visszafizetés elsődleges forrása a kifizető szerv által utalt támogatás összege,
-          az előfinanszírozás igénylése már az adott évi támogatási kérelem MÁK-hoz történő benyújtása előtt megtörténhet

 

A támogatásra jogosultak köre

Európai Uniós forrásból és Központi Költségvetésből előfinanszírozható támogatásokra (egységes területalapú támogatás, zöldítés komponens, termeléshez kötött támogatás, átmeneti nemzeti támogatás, fiatal termelő támogatása) jogosult, a MÁK nyilvántartásában regisztrált mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók.

 

Előfinanszírozható közvetlen támogatások köre

-          egységes területalapú támogatás,
-          zöldítés komponens,
-          termeléshez kötött támogatások,
-          átmeneti nemzeti támogatások,
-          fiatal termelők támogatása

 

Az igénylés feltételei

-          jogszerű földhasználat,
-          aktív gazda státusz,
-          köztartozás mentesség,
-          mezőgazdasági tevékenység folytatása,
-          MÁK regisztráció,
-          MÁK felé bejelentett támogatási célszámla, adott támogatásra való jogosultság és az adott támogatási forma részletes feltételeinek való megfelelés,
-          Takarékszövetkezetnél vezetett számla,
-          köztartozás mentesség,
-          az igénylő ellen nem folyik MÁK által indított eljárás jogosultatlanul igénybe vett támogatás vagy egyéb okok miatt,
-          az igénylő ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy felszámolás,
-          az igénylőnek nincs lejárt KHR tétele,
-          hitelképesség

 

Szükséges dokumentumok köre

Gazdálkodó szervezet esetén:

-          társasági szerződés vagy alapító okirat vagy alapszabály
-          cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta,
-          cégbírósági tanúsítvány (induló vállalkozás esetén),
-          30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat vagy annak hiteles másolata (működő vállalkozás esetén)
-          (Amennyiben a gazdálkodó szervezet az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó tevékenységét a cégbejegyzést megelőzően már megkezdte, és ezt a cégbejegyzés kérelmezésével egyidejűleg az Agrárkamaránál is bejelentette, úgy a cégbejegyzés megtörténtéig az Agrárkamara ideiglenes nyilvántartásba vételéről szóló igazolás is elfogadható.)
-          adóbejelentkezési lap, vagy az adószám igazolása,
-          vállalkozás képviselőjének személyazonosító okmányai.

Egyéni vállalkozó esetén:

-          egyéni vállalkozói igazolvány vagy az önkormányzat által kiadott eredeti, pecsétes és jegyző/jegyző nevében aláírt igazolás vagy hatósági bizonyítvány,
-          személyazonosító igazolvány,
-          adóbejelentkezési lap, vagy az adószám igazolás,
-          agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

Őstermelő esetén

-          érvényes őstermelői igazolvány.

Valamennyi gazdálkodási forma esetében

-          MÁK regisztrációs igazolás;
-          támogatási célszámla bejelentésének visszaigazolása;
-          tárgyévet megelőző évi támogatási határozat és mellékletei;
-          amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, számlakivonat, melyen igazolni tudja, az előző évi támogatás kiutalását;
-          amennyiben a tárgyévet megelőző támogatási határozat és mellékletei nem állnak rendelkezésre, tárgyévi támogatási igénylés;
-          jogszerű földhasználat igazolása;
-          állattartáshoz kapcsolódó támogatás esetén, rendelkeznie kell állatlétszámról szóló Hatósági bizonyítvánnyal (ENAR).

 

Igényelhető kölcsönösszeg

Az előfinanszírozott összeg SAPS + zöldítés esetén:

-          53 000 Ft /ha - 60 000 Ft /ha *

Egyéb közvetlen agrártámogatás esetén:

-          a támogatási összeg 80-90%-a, de kiegészítő fedezettel akár a 100 %-a is lehet

Igényelhető minimum és maximum kölcsönösszeg:

-          nincs meghatározva

* A tényleges finanszírozás összege függ a jogszabályokban és belső termékszabályzatban előírt feltételektől és a hitelbírálati folyamat eredményétől.

 

A kölcsön fő jellemzői

A kölcsön végső lejárata: 2018. július 30.

A kondíciók az aktuális hirdetmények között.

 

Fedezet

A Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlán jóváírásra kerülő támogatási összeg.

 

Kiegészítő biztosíték, amennyiben szükséges 

Lehet ingatlan, vagy az AVHGA 80%-os készfizető kezessége, amennyiben az igénylő használatában lévő terület tulajdoni aránya nem éri el az 50%-ot.


A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak.

A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja.

A kölcsön igénylésének feltételeiért, és további részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal bármely kirendeltségünkhöz.