Fogyasztóvédelem

Tisztelt Ügyfelünk!

Ki minősül FOGYASZTÓnak?
Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Ön, amennyiben igénybe veszi a Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ügyfelekre vonatkozó bármely szolgáltatását, azokról tájékozódik, vagy azokra vonatkozó ajánlatot kap, fogyasztónak minősül. Fogyasztók esetén Takarékszövetkezetünk különös gondot fordít a teljes körű, részletes és közérthető tájékoztatásra a szerződéskötést megelőzően, valamint a szerződéses kapcsolat fennállásának egésze alatt is.

Ezért Takarékszövetkezetünk kiemelten fontosnak tartja, hogy Ügyfeleink a pénzügyi döntésik során, a döntés meghozatalához szükséges információkat elérhessék, így körültekintő, megfontolt és fizetőképességüknek megfelelően döntést tudjanak hozni pénzügyeikkel kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy a társadalomban fogyatékkal élők csoportjait az igényeiknek megfelelő módon szolgáljuk ki. A Takarékszövetkezetünk által alkalmazott gyakorlat kialakítása során figyelembe vesszük a Felügyelet ajánlását a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról.
A fogyatékos ügyfeleink számára pénzügyi szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatásainkat a következő dokumentumban foglaltuk össze: Szolgáltatási Térkép

Panasz esetén Takarékszövetkezetünk az Ügyfeleivel a vitás kérdéseket békés úton törekszik rendezni. Amennyiben Ön a Takarékszövetkezet, vagy bármely munkatársa eljárását kifogásolja, panaszt nyújthat be, melyről részletes tájékoztatást talál honlapunk Panaszkezelés menüpontja alatt.
A panasz megtételének joga alapvető fogyasztói jog, a Takarékszövezkezetünk a panasz befogadásáért, kivizsgálásáért és megválaszolásáért az ügyféllel szemben külön díjat nem számít fel, és biztosítja, hogy az ügyfelet semmilyen hátrány ne érje panasz megtétele miatt.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Pénzügyi döntései meghozatalában Önt segítheti a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapja, ahol az alábbi programok is megtalálhatók:

További tájékoztatást talál a Magyar Nemzeti Bank honlapján, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján, az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján, a betétek biztosítottságával pedig az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján.A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóknak szóló információkat tartalmazó kiadványait ezen a linken érheti el.

Takarékszövetkezetünk a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel alávetette magát. Takarékszövetkezetünk Magatartási- és Etikai kódexe itt elérhetők:
Magatartási kódex
Etikai kódex

Reméljük, hogy jelen tájékoztatásunk, és a fenti eszközök használata hozzásegíti Önt a tudatos, átgondolt és érdekeit leginkább szolgáló pénzügyi döntésekhez.