Panaszkezelés

Takarékszövetkezetünk munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Ügyfeleinket a lehető legmagasabb színvonalon szolgálják ki, azonban Időnként előfordulhatnak olyan esetek is, amikor Ügyfelünk és Takarékszövetkezetünk között véleményeltérés keletkezik. Célunk, hogy ezeket az eseteket gyorsan és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük. Ennek érdekében kérjük figyelmessen olvassa el jelen tájékoztatónkat, mely az esetleges bejelentésekkel, észrevételekkel és panaszos ügyek kezelésével, valamint ezek eljárási módjával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza:

Tájékoztató a Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet panaszkezelési szabályairól

1. sz. melléklet - Panaszbejelentő nyomtatvány DOC PDF

2. sz. melléklet - Meghatalmazás DOC PDF

3. sz. melléklet - Kirendeltségek elérhetősége PDF

Tájékoztató a Takarékbank panaszkezelési szabályairól

Az alábbiakban találják a fenti tájékoztatóhoz kapcsolódóan a panaszok előterjesztésére a Felügyelet által közzétett formanyomtatványt:

Felügyelet által közzétett panaszbejelentő formanyomtatványa (Tájékoztató 1. sz. melléklete) DOC PDF

Amennyiben nem a fenti formanyomtatványok segítségével, hanem saját szavaikkal szeretnék megfogalmazni panaszukat, kérjük, hogy a benyújtott levélben tüntessék fel a következő adatokat, azért, hogy Takarékszövetkezetünk Önöket könnyebben tudja azonosítani és ezáltal a problémát, minél hamarabb kezelni tudja: név, születési név, születési hely, idő, anyja születéskori neve, lakcím, szerződésszám, számlaszám.

Ha Önök nem személyesen, hanem más személyt meghatalmazva kívánnak panaszt tenni az alábbi meghatalmazást mintát kérjük használni:

Meghatalmazás minta (Tájékoztató 2. sz. melléklete) DOC PDF

Tájékotatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben Takarékszövetkezetünkkel, általunk nyújtott bármely szolgáltatással kapcsolatosan panaszt kívánnak előterjeszteni, azt az alábbi módokon tehetik meg:

Szóban:

- személyesen: a Társaság szeékhelyén minden munkanapon hétfőn 7.30 órától 17.00 óráig, kedden, csütörtökön 7.30 órától 16.00 óráig, szerdán 7.30 órától 17.30 óráig, pénteken 7.30 órától 13.00 óráig, valamint fenti tájékoztató 3. számú mellékletében közzétett ügyfélfogadási helyein, annak nyitvatartási idejében,

- telefonon: a +36-66/514-560 telefonszámon, ahét minden napján 8 és 16 óra között, szerdai napokon 8 és 20 óra között.

Írásban:

- a Társaság székhelyére címezve: 5540 Szarvas, Szabadság út 30., PF: 82.

- A Társaság telefaxszámán: +36-66/312-100

- elektronikus levélben a hét minden napján 0-24 óráig, a kozpont@szarvastksz.hu e-mail címen fogadja.

 A beérkezett panaszokat Takarékszövetkezetünk panaszügyekért felelős munkatársa kezeli és vizsgálja ki a fenti tájékoztató alapján. A beérkezett panaszokra azok kézhezvételétől számított 30 napon belül válaszolunka hatályos jogzsabályi előírásokat betartva.