Rólunk

C É G T Ö R T É N E T

 

A takarékszövetkezetek a pénzintézeti rendszer fontos, de sajátos részét képezik. Múltjuk és történetük sok-sok olyan tapasztattal szolgál, amely nemcsak a jelen, de a jövő formálásában is nélkülözhetetlen szerepet tölt be. 1957. május 26-án 210 magánszemély legalább egy db 100 Ft névértékű részjegy jegyzésének lehetőségével, 23.100,- Ft alapító tőkével létrehozta Szarvason a Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetet. Akkor talán még egyikünk sem gondolta, hogy olyan siker-palántát ültettek az utókornak, amely évről évre erősödött, újabb és újabb rügyeket hajtott. Így indult útjára az az igaz történet, amelyet Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet néven ismernek.

A Takarékszövetkezetünk kezdetben takarékbetétet fogadott el, saját alapjából, az összegyűjtött megtakarításokból és egyéb, rendelkezésre bocsátott eszközökből tagjai részére kölcsönöket folyósított, a mezőgazdasági lakosság részére állami eszközökből nyújtott kölcsönakciókat és egyéb pénzügyi feladatokat megbízás alapján lebonyolított. A felsorolt feladatokon kívül más gazdasági tevékenységet nem végezhettünk. 1961-től mind nagyobb teret hódítva erőteljes növekedésnek indultunk.

Négy településen nyitottunk új kirendeltséget:

 • Békésszentandráson      1962. február 1-én,
 • Csabacsűdön                1970. november 23-án
 • Kardoson                      1971 -ben.
 • Örménykúton                1981. november 15-én.

Ezeken a területeken a posta kivételével a mai napig is kizárólag mi vagyunk jelen. Elődeink ez esetben is jól döntöttek.
A tevékenységünk egyre újabb és újabb területekre terjedt ki. Az Állami Biztosítónak bizományosi és díjbeszedői szolgáltatásokat végeztünk, elfogadtunk új személygépkocsira szóló vételár befizetést és végeztünk lottó nyeremény kifizetést 1.000,- Ft összeghatárig. 
1969-től a hitelezési tevékenységünk is kibővült. Lehetőségünk nyílott kiskereskedők és magánkisiparosok működéséhez, valamint szövetkezeti tagjaink részére nagyobb összegű szolgáltatásokhoz kisebb-nagyobb összegű kölcsönt nyújtani. A Pénzügyminisztérium is megemelte a Takarékszövetkezetek által egy adósnak adható építési kölcsön felső határát.

A dolgozók lelkiismeretes munkájának érdemeként a Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet országos kitüntetéseket és elismeréseket kapott.  Kiérdemelte a megye legjobb takarékszövetkezete címet is.  A megtermelt jövedelem minden évben megfelelő forrást biztosított a szolgáltatáshoz szükséges eszközök korszerűsítésére és megvásárlására. A kézi könyvelést könyvelőgépek, majd számítógépek váltották fel, melyeken a kornak megfelelő számítástechnikai program futott.

Büszkén elmondhatjuk, hogy a több mint ötven évvel ezelőtti elképzelés sikeres vállalkozássá nőtte ki magát. Nem okoztunk csalódást, az álmot tovább folytatjuk. Takarékszövetkezetünk a közepes méretű takarékszövetkezetek közé tartozott, és tartozik ma is, fejlődésünk töretlen. Nem célunk a kiugró növekedés. A hitelek kihelyezését betéteseink biztonsága érdekében az óvatosság és a szigorú bírálati elv jellemzi.

A verseny nagy, de megőriztük helyünket és rangunkat mind a lakossági, mind a vállalkozói üzletág vonatkozásában. Tevékenységünket illetően - az internet alapú bankolást is beleértve - a kereskedelmi bankokkal szinte azonos szolgáltatást tudunk ajánlani mind a vállalkozóknak, mind a lakosságnak egyaránt. Ehhez a legkorszerűbb technikai feltételeink is adottak.

Az elért eredmények, a sikerek közösek, és azok mindannyiunké. Kezdve azoknál, akik fejében megszületett a gondolat, folytatva a tulajdonos tagokkal és azokkal a munkavállalókkal, akik ez alatt a több, mint 60 év alatt rövidebb, hosszabb ideig időt, fáradságot nem kímélve tették, és teszik dolgaikat.

2016. december 31-én a Gyulai Takarékszövetkezet, valamint a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadt a Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezetbe, így 2017. január 1-től 31 kirendeltségen állunk a lakosság, a vállalkozások, az önkormányzatok és a civil szervezetek szolgálatában.

A Takarékszövetkezet szervezete:

A Takarékszövetkezet önkormányzati szervei:

 • részközgyűlések (Szarvas, Gyula, Kevermes)
 • küldöttgyűlés
 • igazgatóság
 • felügyelőbizottság
 • könyvvizsgáló

A Takarékszövetkezet munkaszervezete:

 • ügyvezetés
 • központi irányítás
 • kirendeltségek 

A Takarékszövetkezet tevékenységét az igazgatóság irányítja, jogait és feladatait testületként gyakorolja.

Az Igazgatóság:

Igazgatóság elnöke:

 • Galláné Holp Mária Éva    elnök-ügyvezető

Igazgatóság tagjai:

 • Tóth Imre
 • Dr. Meszlényi Mária Zsuzsanna
 • Dr. Dezső István
 • Lajtos János
 • Kruchió László
 • Bakonyi Ferencné
 • Grósz Pál

A Felügyelőbizottság:

Felügyelőbizottság elnöke:

 • Molnár István

Felügyelőbizottság tagjai:

 • Sápi Éva Gyöngyi
 • Bicsák Tamás Jánosné
 • Tábor Istvánné
 • Kása Józsefné

Ügyvezetés:

 • Galláné Holp Mária Éva    elnök-ügyvezető
 • Lajtos János                        bankműveleti ügyvezető

 Adatvédelem:

 • Szőke Imre - Belső adatvédelmi felelős 
 • Vári Péter Amadé  - Belső adatvédelmi felelős helyettes

A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet tisztán magyar magánszemélyek által birtokolt és üzemeltetett szövetkezeti hitelintézet, örülnénk, ha ezt is szem előtt tartva, megtisztelnének minket bizalmukkal, erősítve ezáltal piaci pozíciónkat.

A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak, továbbá a 2013. évi CXXXV. törvénnyel létrehozott szövetkezeti hitelintézetek új integrációjának és a 2014-ben megalakult garanciaközösségnek, mely az OBA biztosításán túl további 300 Mrd forintos vagyonával garantálja a betétek biztonságát.

Filozófiánk a korrekt tájékoztatás, a gyors és pontos ügyintézés, a családias kiszolgálás.